Kwaliteitsbeleid

 

Bij Apotheek Winsum en Baflo zijn we van mening, dat kwaliteit van de Apotheek staat voor het zo goed mogelijk leveren van diensten waar u behoefte aan heeft. In dat licht wordt dan ook meer dan 10 jaar met een cliëntgerichte aanpak gewerkt.

Cliëntenfolder

Zo hebben we sinds 2000 een patiëntenfolder. Op dit moment wordt er aan een vernieuwde versie gewerkt.

Cliëntenruimte
Sinds 2004 is de wachtruimte in de apotheek uitgerust met een leestafel met voorlichtingsmateriaal,
een speelhoek voor de kinderen en een koffieautomaat.
Zo hoopt men dat de cliënt het wachten als minder vervelend beleeft.

Protocollering
In 2000 is men begonnen om alle processen zoveel mogelijk vast te leggen en te protocolleren. Zo kan men in de apotheek in staan voor een constante kwaliteit
van werken.

Certificering
Al deze maatregelen hebben ertoe geleid, dat Apotheek Winsum en Apotheek Baflo inmiddels gecertificeerd zijn. Dit certificaat houdt in, dat de cliënt kan zien welke zorg Apotheek Winsum en Baflo kan bieden en dat de apotheek kan aangeven hoe die zorg wordt geboden.

Extra Bijsluiters
U kunt bij uw medicijnen als extra service eigen bijsluiters van de apotheek verwachten. Deze bijsluiters bevatten onder andere informatie over effect, wijze van gebruik en werkingsduur van het medicijn en daarnaast informatie over risico's bij stoppen enzovoort.

Achtergrond- informatie

De apotheek biedt u de mogelijkheid om bij diverse ziektebeelden achtergrondinformatie te verkrijgen. Dit gebeurt middels thema-enveloppen. Deze enveloppen bevatten informatie over de ziekte en hoe u met dat ziektebeeld kunt omgaan. Verder staan er nuttige tips in van medepatiënten, de ervaringsdeskundigen.

Patiënten- verenigingen
U kunt de adressen van de verschillende patiënten- verenigingen opvragen bij de apotheek. Bovendien is er een map beschikbaar met informatie over diverse patiëntenverenigingen.

Apotheek Winsum - Baflo, kwaliteitsapotheek !!!