Historie Apotheek Winsum - Baflo


Ontstaan van Gezondheidscentrum Winsum

Drie huisartsen in Winsum: Joost Beukema, Willem de Boer en Bert Mansholt, namen het initiatief tot het oprichten van Gezondheidscentrum Winsum. Op 11 mei 1982 werd alles vastgelegd bij de notaris. Samen betrokken zij op 3 mei 1982 het pand aan de Geert Reidersstraat 5 te Winsum, nadat zij 3 jaar vanuit verschillende locaties hadden samengewerkt. Ook de afdeling gezins- en bejaardenverzorging (het huidige Thuiszorg Groningen), het Maatschappelijk Werk, evenals Fysiotherapie waren destijds in het pand te vinden: een nieuwe gezondheidscentrum in Winsum. De opzet was niet meer solistisch te werken, maar elkaar aan te vullen en gebruik maken van elkaars sterke punten. Samenwerken heeft als groot voordeel dat je de zorg op elkaar afstemt.

In het voorjaar van1998 deed zich de behoefte aan nieuwe huisvesting voor. De Thuiszorg zou vertrekken, het pand was voor hen al veel te klein. Daarnaast had de Rabobank belangstelling voor de lokatie, er was behoefte aan een grotere vestiging.

Om een verantwoorde keuze te maken heeft er een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek leidde uiteindelijk tot het bouwen van een nieuw pand aan de Meeden naast de Twaalf Hoven. De Fysiotherapie besloot voor een eigen pand naast het pand van het Gezondheidscentrum Winsum. Na de realisatie (2003) van beide gebouwen, met daarbij het naastgelegen Twaalf Hoven, is bijna de complete gezondheidszorg in Winsum aan de Meeden gehuisvest.

Apotheek Winsum
Apotheek Winsum opende 1 januari 2000 haar deuren. De apotheek is ontstaan uit de huisartspraktijken in Sauwerd en Winsum. Beide praktijken verkochten de apotheek waardoor er een onafhankelijk apotheek gevestigd kon worden. In maart 2004 werd het Gezondheidscentrum Winsum officieel in gebruik genomen door commissaris van de koningin dhr. Hans Alders.

Dienstencentrum Baflo
Het Dienstencentrum Baflo is een initiatief van H. Visser, C.J.M. Visser-Grootenhuis, Huisartsenpraktijk Baflo en mw. H. Kruizenga en mw. H. Uijen, Fysiotherapie Manuele Therapie Baflo/Eenrum. Het dienstencentrum opende januari 2003 haar deuren

Door allerlei ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg waar steeds hogere eisen worden gesteld aan de praktijkvoering en de vraag naar kwalitatief goede dienstverlening, hebben initiatiefnemers met een blik op de toekomst gekeken naar de mogelijkheden om op het platteland in de regio Baflo en omstreken optimale zorg voor de toekomst te garanderen.

Een PETconstructie was de oplossing om de samenwerking tussen beide partijen verder uit te diepen. Een PET (pluriform eerstelijns team) is een samenhangende groep van hulpverleners in een bepaald gebied (op het platteland of in de stad) die met elkaar de communicatie en coördinatie rondom de patiënten hebben georganiseerd. De diverse zorgverleners werken binnen één gebouw samen met behoud van de zelfstandigheid.

Apotheek Baflo
In 2007 kondigt dokter Visser aan per januari 2008 te stoppen als huisarts. De apotheek wordt eind 2007 verkocht en opent 1 oktober 2007 als onafhankelijke apotheek haar deuren. De huisartspraktijk wordt in januari 2008 overgenomen door Heleen de Wolde.

Voorjaar 2009 wordt de apotheek verbouwd om te kunnen voldoen aan alle voorwaarden die aan een openbare apotheek gesteld worden.